Similan - Tour  เที่ยวสบายใจ ไปกับสิมิลันทัวร์

"พบกับหาดทรายสีขาว น้ำใสสีคราม ประการังสวย
หากไม่เคยสัมผัส แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสวยแค่ไหน"

 

เที่ยวทั่วเกาะ ท่องทั่วทะเล
ชมหมู่เกาะสิมิลันอย่างครบครัน
ทัวร์สิมิลัน 3 วัน 2 คืน


 • ที่พัก – บ้านหรือเต็นท์ของกรมป่าไม้ที่เกาะเมี่ยง(4)หรือเกาะสิมิลัน(8)
 • วันเดินทาง – ทุกวันเวลา 08.30 น. จากท่าเรือทับละมุ
 • โปรแกรม – สนุกสุขสันต์กับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง หลากหลาย ปลาสวยงามนานาชนิด และ ความสวยงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์
 
ราคา 5,800 บาท
   

สัมผัสธรรมชาติอันสวย
งาม ชมประการังน้ำตื้น
ทัวร์สิมิลัน 2 วัน 1 คืน • ที่พัก – บ้านหรือเต็นท์ของกรมป่าไม้ที่เกาะเมี่ยง(4)หรือเกาะสิมิลัน(8)
 • วันเดินทาง – ทุกวันเวลา 08.30 น. จากท่าเรือทับละมุ
 • โปรแกรม – สนุกสุขสันต์กับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง หลากหลาย ปลาสวยงามนานาชนิด และ ความสวยงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์
   
  ราคา 4,800 บาท
   

เก็บบันทึกความทรงจำอัน
สวยงาม พิชิตหินรูปเรือใบ
ทัวร์สิมิลันดำน้ำชมปะการัง • ที่พัก – ไปเช้าเย็นกลับ
 • วันเดินทาง – ทุกวันเวลา 08.30 น. จากท่าเรือทับละมุ
 • โปรแกรม – สนุกสุขสันต์กับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง หลากหลาย ปลาสวยงามนานาชนิด
 
ราคา 2,800 บาท